ban sim trang gphone, sim gphone doi dau, sim gphone di toan quoc, sim gphone so dep, sim gphone loc phat, sửa mã PUK sim gphone

ĐẠI LÝ SIM GPHONE ĐỜI ĐẦU, SIM 3G, USB 3G TẠI HÀ NỘI

56B, NGÕ 2 - TRẦN PHÚ - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

(Ngõ đối diện Lốp xe Dân chủ đi vào 200m)

HotLine: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU GPHONE

*******************************************************************************

BẢNG SIM GPHONE ĐI TOÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI

STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) TÍNH NĂNG LOẠI SIM KÈM MÁY
01 85.82.82.82 15.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
02 85.899.899 15.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
03 85.898.898 10.000.000 Nghe gọi toàn Hà nội Sim di động Không
04 85.89.89.88 7.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
05 85.899.988 7.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
06 85.899.966 7.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
07 85.885.885 10.000.000 Nghe gọi toàn Hà nội Sim di động Không
08 3997.3997 8.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
09 39.966.966 8.000.000 Nghe gọi Hà nội Sim di động Không
10 39.96.91.95 3.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động Không
11 39.93.92.96 3.000.000 Nghe gọi Toàn Quốc Sim di động Không
12 39.95.92.98 3.000.000 Nghe gọi Toàn Quốc Sim di động Không
13 39.95.94.93 3.000.000 Nghe gọi Toàn Quốc Sim di động Không
14 39.97.97.07 3.000.000 Nghe gọi Toàn Quốc Sim di động Không
15 33.602.609 2.800.000 Nghe gọi Toàn Quốc Sim di động Không
16 33.60.62.62 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
17 39.99.96.98 3.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
18 33.60.63.63 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
19 39.95.92.92 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
20 39.95.93.93 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
21 39.95.97.97 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
22 3998.58.58 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
23 3995.56.56 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
24 3996.62.62 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
25 3996.69.69 3.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
26 3998.59.59 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
27 3995.25.25 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
28 3997.26.26 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
29 3997.29.29 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
30 3998.65.65 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
31 3997.36.36 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
32 3995.46.46 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
33 3995.38.38 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
34 3995.35.35 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
35 3999.20.20 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
36 3999.23.23 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
37 3995.79.79 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
38 3999.24.24 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
39 3996.15.15 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
40 3996.18.18 2.200.000 Nghe gọi Hà nội STK
41 39.98.91.91 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
42 39.98.92.92 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
43 39.98.94.94 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
44 39.97.92.92 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
45 39.97.94.94 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
46 3999.30.30 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
47 3998.46.46 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
48 3996.48.48 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
49 3999.42.42 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
50 3999.43.43 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
51 3999.47.47 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
52 3999.52.52 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
53 3999.65.65 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
54 39.99.90.90 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
55 39.99.91.91 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
56 39.99.93.93 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
57 39.99.94.94 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
58 39.996.996 3.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
59 39.994.994 3.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
60 39.958.958 3.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
61 39.956.956 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
62 39.928.928 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
63 39.916.916 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
64 39.922.922 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
65 39.987.987 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
66 39.984.984 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
67 39.981.981 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
68 39.980.980 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
69 39.978.978 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
70 39.976.976 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
71 39.975.975 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
72 3995.25.25 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
73 8582.6868 8.000.000 Nghe gọi toàn quốc Sim di động
74 8582.6969 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
75 8587.6969 2.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
76 8589.7979 2.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
77 85.822.822 6.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
78 85.883.883 6.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
79 8582.6789 6.000.000 Nghe gọi Hà nội STK