Khuyến mại lớn khi Đăng ký Lắp đặt điện thoại cố định vnpt tại các quận hà nội, tại các phường của quận Tây hồ, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Nhật Tân, phường Quảng An, phường Xuân La, phường Phú Thượng, quận tây hồ hà nội. Đăng ký lắp đặt chọn số đẹp, số lặp kép theo yêu cầu , thủ tục lắp đặt đơn giản nhanh gọn.

HotLine: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

BẢNG SIM GPHONE ĐỜI ĐẦU GIÁ RẺ ĐẦU HÀ NỘI

STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) TÍNH NĂNG LOẠI SIM KÈM MÁY
01 3901.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
02 3902.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
03 3903.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
04 3904.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
05 3905.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
06 3906.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
07 3910.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
08 3914.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
09 3915.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
10 3917.8899 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
11 33707799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
12 3901.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
13 3902.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
14 3903.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
15 3904.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
16 3905.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
17 3910.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
18 3912.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
19 3915.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
20 3916.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
21 3917.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
22 3918.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
23 3919.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
24 3991.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
25 3995.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
26 8586.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
27 8587.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
28 8589.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
29 3901.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
30 3904.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
31 3905.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
32 3906.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
33 3910.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
34 3912.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
35 3913.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
36 3914.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
37 3915.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
38 3916.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
39 3917.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
39 8587.6699 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
40 3370.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
41 3902.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
42 3903.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
43 3904.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
44 3905.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
45 3906.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
46 3910.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
47 3915.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
48 3916.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
49 3917.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
50 8587.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
51 8589.5599 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
52 3350.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
53 3370.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
54 3901.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
55 3902.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
56 3905.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
57 3906.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
58 3910.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
59 3912.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
60 39133399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
61 3914.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
62 3915.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
63 3916.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
64 3917.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
65 3918.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
66 3919.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
67 3991.7799 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
68 3996.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
69 8582.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
70 8589.3399 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
71 3370.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
72 3902.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
73 3903.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
74 3904.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
75 3912.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
76 3913.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
77 3913.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
78 3914.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
79 3915.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
80 3916.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
81 3917.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
82 3918.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn
83 8582.1199 750.000 Số Gphone Hà Nội Sim Gphone STK Máy Gphone để bàn

Chuyên bán các dòng USB 3G, Dcom 3G Viettel và Sim 3G cho ipad, sim 3G cho máy tính bảng, sim 3G cho smartphone, sim 3G cho samsung galaxy(tab,note), sim 3G giá rẻ nhất tại Hà Nội. Chúng tôi với phương châm bán hàng " hỗ trợ nhiệt tình - phục vụ hết mình".

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FiberVNN

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

ezCom MF667 - 21,6Mps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

USB 3G MOBIFONE - 21,6Mps

Giá chỉ có: 650,000vnđ.

3G VINAPHONE

Dcom 3G D6601 - 21.6Mbps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3g ezcom: 1,8Gb x 12 tháng

Giá chỉ có: 170,000vnđ(Siêu rẻ).

3G VINAPHONE

3G Mobifone 1,5Gb x 12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3G Viettel 500Mbx12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

HỖ TRỢ CẮT SIM VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH

Xin liên Hê: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

Copy : 2013-2014 sodepsolap.com - All rights reserved.

Đại lý phân phối sim gphone, Sim 3G, USB 3G, Sim Học sinh, sinh viên: 56B -Ngõ 2-Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
(Ngõ Đối diện Lốp xe Dân chủ đi vào 200m)