Khuyến mại lớn khi Đăng ký Lắp đặt điện thoại Gphone điện thoại bàn có dây vnpt tại các quận hà nội, tại các phường của quận hai bà trưng, hà nội, phường bạch đằng, phường bách khoa, phường Bạch Mai, phường Bùi Thị Xuân, phường Cầu Dền, phường Đống Mác, phường Đồng Nhân, phường Đồng Tâm, phường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, phường Ngô Thì Nhậm hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du, phường Phạm Đình Hổ, phường Phố Huế · Quỳnh Lôi, phường Quỳnh Mai, phường Thanh Lương, phường Thanh Nhàn, phường Trương Định, phường Vĩnh Tuy. , Đăng ký lắp đặt chọn số đẹp theo yêu cầu , thủ tục lắp đặt đơn giản nhanh gọn.

HotLine: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

BẢNG SIM GPHONE ĐỜI ĐẦU GIÁ RẺ ĐẦU HÀ NỘI

STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) TÍNH NĂNG LOẠI SIM KÈM MÁY
01 39022345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
02 3903.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
03 3904.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
04 3905.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
05 3912.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
06 3913.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
07 3914.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
08 3915.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
09 3916.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
10 3917.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
11 3918.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
12 3919.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
13 39902345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
14 39922345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
15 3995.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
16 8588.2345 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
17 3901.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
18 3905.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
19 3906.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
20 3910.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
21 39133456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
22 3914.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
23 3915.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
24 3916.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
25 3917.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
26 3918.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
27 3991.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
28 3997.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
29 8587.3456 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
30 3370.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
31 3520.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
32 3901.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
33 3902.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
34 390.34567 2.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
35 3904.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
36 3905.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
37 3910.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
38 3912.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
39 39144567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
40 3916.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
41 3917.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
42 3918.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
43 3919.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
44 3995.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
45 3996.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
46 3998.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
47 8582.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
48 8589.4567 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
49 3901.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
50 3902.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
51 3903.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
52 3905.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
53 3906.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
54 3910.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
55 3911.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
56 39155678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
57 3916.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
58 3918.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
59 3919.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
60 3992.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
61 3998.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
62 8587.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
63 8588.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
64 8589.5678 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
65 3901.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
66 3902.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
67 3903.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
68 3904.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
69 391.01234 2.500.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
70 3912.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
71 3913.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
72 3914.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
73 3915.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
74 3916.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
75 3917.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
76 3918.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
77 3919.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
78 3991.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
79 3996.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
80 8582.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
81 8589.1234 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
82 33600123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
83 3901.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
84 3902.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
85 3903.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
86 3904.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
87 3905.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
88 3910.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
89 3911.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
90 3912.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
91 3913.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
92 3915.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
93 3916.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
94 3917.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
95 3918.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
96 3919.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
97 3994.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
98 3997.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
99 8582.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
100 8585.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
101 8586.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
102 8587.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
103 8589.0123 1.800.000 Số Gphone Hà nội Sim Gphone STK Máy AVIO A27
104 8589.1357 2.200.000 Tiến Lẻ Đều Sim Gphone STK Máy AVIO A27

Chuyên bán các dòng USB 3G, Dcom 3G Viettel và Sim 3G cho ipad, sim 3G cho máy tính bảng, sim 3G cho smartphone, sim 3G cho samsung galaxy(tab,note), sim 3G giá rẻ nhất tại Hà Nội. Chúng tôi với phương châm bán hàng " hỗ trợ nhiệt tình - phục vụ hết mình".

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FiberVNN

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

ezCom MF667 - 21,6Mps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

USB 3G MOBIFONE - 21,6Mps

Giá chỉ có: 650,000vnđ.

3G VINAPHONE

Dcom 3G D6601 - 21.6Mbps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3g ezcom: 1,8Gb x 12 tháng

Giá chỉ có: 170,000vnđ(Siêu rẻ).

3G VINAPHONE

3G Mobifone 1,5Gb x 12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3G Viettel 500Mbx12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

HỖ TRỢ CẮT SIM VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH

Xin liên Hê: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

Copy : 2013-2014 sodepsolap.com - All rights reserved.

Đại lý phân phối sim gphone, Sim 3G, USB 3G, Sim Học sinh, sinh viên: 56B -Ngõ 2-Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
(Ngõ Đối diện Lốp xe Dân chủ đi vào 200m)