Khuyến mại lớn khi Đăng ký Lắp đặt Gphone đời đầu, điện thoại cố định vnpt tại các quận Đống đa hà nội, phường cát linh, phường hàng bột, phường khâm thiên, phường khương thượng, phường kim liên, phường láng hạ, phường láng thượng, phường nam đồng, ngã tư sở, ô chợ dừa, phường phương liên đống đa Lắp đặt điện thoại tại phường phương mai, phường quang trung, quốc tử giám, phường thịnh quang, phường thổ quan, phường trung liệt, phường trung phụng, trung tự, phường văn chương, phường văn miếu đống đa hà nội, đăng ký lắp đặt chọn số đẹp, số ngũ quý theo yêu cầu , thủ tục lắp đặt đơn giản nhanh gọn.

HotLine: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

<

BẢNG SỐ ĐIỆN THOẠI GPHONE SỐ ĐẸP ĐẦU HÀ NỘI

STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) TÍNH NĂNG LOẠI SIM KÈM MÁY
01 35204.999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
02 3901.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
03 3901.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
04 3911.8999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
05 3901.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
06 3902.1999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
07 3902.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
08 3902.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
09 3903.1999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
10 3903.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
11 3903.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
12 3904.1999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
13 3904.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
14 399044999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
15 3904.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
16 3904.6999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
17 3904.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
18 3905.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
19 3905.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
20 3905.79992.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
21 3906.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
22 3906.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
23 3906.8999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
24 3910.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
25 3910.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
26 3910.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
27 3910.6999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
28 3910.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
29 3910.8999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
30 3911.0999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
31 39120.999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
32 3913.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
33 3914.1999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
34 3914.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
35 3914.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
36 3914.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
37 3914.6999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
38 3914.8999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
39 3915.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
40 3916.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
41 3916.5999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
42 39171.999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
43 3917.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
44 3917.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
45 39180.999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
46 3918.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
47 3.91.94.999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
48 3994.7999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
49 8582.3999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
50 8586.2999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
51 8587.1999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
52 85890999 2.000.000 Gphone số tam hoa 9 Sim STK Máy AVIO A27
53 33504.888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
54 3520.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
55 3901.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
56 3901.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
57 39019.888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
58 3902.1888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
59 3902.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
60 3902.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
61 39031.888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
62 3903.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
63 3903.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
64 3903.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
65 3904.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
66 39044.888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
67 3904.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
68 3905.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
69 3905.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
70 3906.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
71 3906.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
72 3906.9888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
73 3910.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
74 3910.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
75 3912.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
76 3912.9888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
77 3913.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
78 39141.888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
79 3914.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
80 3914.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
81 39144888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
82 3914.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
83 3914.6888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
84 3914.9888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
85 3915.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
86 3915.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
87 3916.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
88 3916.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
89 3916.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
90 3917.1888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
91 3917.2888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
92 3917.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
93 3917.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
94 3917.5888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
95 3917.6888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
96 3918.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
97 39187888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
98 3919.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
99 3992.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
100 3994.6888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
101 8582.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
102 8587.1888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
103 8587.3888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
104 3918.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
105 39187888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
106 3919.4888 2.000.000 Gphone số tam hoa 8 Sim STK Máy AVIO A27
107 33503.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
108 33609.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
109 33705.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
110 35204.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
111 39011666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
112 3901.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
113 3901.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
114 3901.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
115 3901.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
116 39019.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
117 3902.1666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
118 3902.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
119 3902.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
120 3903.1666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
121 3903.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
122 3903.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
123 3903.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
124 3903.9666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
125 39044.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
126 3904.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
127 3904.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
128 3904.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
129 3905.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
130 3905.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
131 39055666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
132 3905.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
133 3905.9666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
134 39063666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
135 39065666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
136 39068666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
137 39069666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
138 3910.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
139 39121666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
140 3912.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
141 3912.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
142 3912.9666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
143 39044.666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
144 3913.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
145 3913.4666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
146 3913.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
147 3913.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
148 39139666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
149 3914.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
150 3914.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
151 3915.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
152 3915.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
153 3915.9666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
154 39162666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
155 39163666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
156 39164666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
157 39165666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
158 39169666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
159 3917.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
160 3917.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
161 39177666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
162 3917.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
163 3918.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
164 3918.3666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
165 3918.5666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
166 3919.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
167 3991.8666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
168 39961666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
169 3994.1666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
170 3996.4666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
171 8582.1666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
172 8582.4666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
173 8585.2666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
174 85857666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
175 85860666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
176 85879666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
177 8589.1666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
178 8589.4666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27
179 8588.7666 2.000.000 Gphone số tam hoa 6 Sim STK Máy AVIO A27

Chuyên bán các dòng USB 3G, Dcom 3G Viettel và Sim 3G cho ipad, sim 3G cho máy tính bảng, sim 3G cho smartphone, sim 3G cho samsung galaxy(tab,note), sim 3G giá rẻ nhất tại Hà Nội. Chúng tôi với phương châm bán hàng " hỗ trợ nhiệt tình - phục vụ hết mình".

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FiberVNN

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

- Internet Cáp quang FTTH

- Khuyến mại lớn: 200K/tháng

- Miễn phí 100% cước lắp đặt.

- Tặng Modem Wifi 4 Cổng.

3G VINAPHONE

ezCom MF667 - 21,6Mps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

USB 3G MOBIFONE - 21,6Mps

Giá chỉ có: 650,000vnđ.

3G VINAPHONE

Dcom 3G D6601 - 21.6Mbps

Giá chỉ có: 750,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3g ezcom: 1,8Gb x 12 tháng

Giá chỉ có: 170,000vnđ(Siêu rẻ).

3G VINAPHONE

3G Mobifone 1,5Gb x 12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

3G VINAPHONE

Sim 3G Viettel 500Mbx12tháng

Giá chỉ có: 250,000vnđ.

HỖ TRỢ CẮT SIM VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH

Xin liên Hê: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

Copy : 2013-2014 sodepsolap.com - All rights reserved.

Đại lý phân phối sim gphone, Sim 3G, USB 3G, Sim Học sinh, sinh viên: 56B -Ngõ 2-Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
(Ngõ Đối diện Lốp xe Dân chủ đi vào 200m)