ban sim gphone, ban sim gphone doi dau, ban sim trang gphone, ban sim gphone tai ha noi, sim gphone di toan quoc, hỗ trợ gán sim, cắt sim, sang tên chuyển dịch, sửa mã PUK sim gphone

ĐẠI LÝ SIM GPHONE ĐỜI ĐẦU, SIM 3G, USB 3G TẠI HÀ NỘI

56B, NGÕ 2 - TRẦN PHÚ - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

(Ngõ đối diện Lốp xe Dân chủ đi vào 200m)

HotLine: Ms Dung 091.699.5659 or Mr Hưng 04.85.899.899

ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU GPHONE

*******************************************************************************

BẢNG SIM GPHONE BÌNH DÂN ĐẦU HÀ NỘI

STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) TÍNH NĂNG LOẠI SIM KÈM MÁY
01 39999.699 3.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
02 39999.499 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
03 39999.166 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
04 39999.188 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
05 39999.266 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
06 39999.288 3.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
07 39999.366 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
08 39999.388 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
09 39999.488 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
10 399997.66 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
11 399997.88 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
12 39999.228 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
13 39999.116 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
14 39999.448 1.700.000 Nghe gọi Hà nội STK
15 39999.776 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
16 39999.622 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
17 39999.633 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
18 39999.655 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
19 39999.822 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
20 39999.833 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
21 39999.855 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
22 39999.225 1.600.000 Nghe gọi Hà nội STK
23 39999.335 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
24 39999.445 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
25 39999.775 1.500.000 Nghe gọi Hà nội STK
26 39999.885 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
27 39999.216 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
28 39999.218 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
29 399993.38 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
30 39999.446 1.700.000 Nghe gọi Hà nội STK
31 39999.326 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
32 39999.328 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
33 39999.526 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
34 39999.528 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
35 39999.638 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
36 39999.658 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
37 39999.618 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
38 39999.628 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
39 39999.816 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
40 39999.826 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
41 39999.836 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
42 39999.846 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
43 39999.856 1.800.000 Nghe gọi Hà nội STK
44 39988881 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
45 39988882 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
46 39988883 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
47 39988884 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
48 39988885 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
49 39988887 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK
50 39988822 2.000.000 Nghe gọi Hà nội STK